Έμβλημα ή ένα κοινό διακοσμητικό θέμα ήταν το αστέρι της Βεργίνας;

Μια μελέτη βασισμένη στις αρχαίες πηγές με πλούσια παράθεση εικόνων από αρχαία γλυπτά, νομίσματα, ασπίδες και αγγειογραφίες η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το οκτάκτινο αστέρι αποτελούσε έμβλημα αρχικά των νοτίων Ελλήνων και μεταγενέστερα των Μακεδόνων, το δε δεκαεξάκτινο αστέρι ήταν προσωπικό σύμβολο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ