Ο ΙΙος βασιλικός τάφος της Βεργίνας αποκαλύπτει τον Μέγα Αλέξανδρο

Η ιστορική έρευνα πάνω στους βασιλικούς τάφους και τα ευρήματα της Βεργίνας συνεχίστηκε από τον συγγραφέα ο οποίος διεξοδικά κατάληξε στο συμπέρασμα ότι στο ΙΙο βασιλικό τάφο της Βεργίνας είναι θαμμένος ο Μέγας Αλέξανδρος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ