Ο Μέγας Αλέξανδρος με την οικογένεια του είναι θαμμένοι στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας

Μια πολύχρονη έρευνα στις ιστορικές πηγές, τα ταφικά κτίσματα και τα κτερίσματα των τάφων της Βεργίνας ανατρέπει μια ιστορική πλάνη που αφορά στην ταυτότητα των νεκρών βασιλέων της Βεργίνας.

Στην μελέτη αυτή γίνεται λεπτομερής περιγραφή και τεκμηριωμένη ιστορικά συσχέτιση των πλούσιων ευρημάτων των τάφων –ασπίδας, θώρακα, κράνους, ξίφους, διαδήματος κ.α.-που ένα προς ένα, σε συνδυασμό με την «τοιχογραφία του κυνηγίου» του τάφου ΙΙ της Βεργίνας, αποκαλύπτουν την σχέση τους με τον Μέγα Αλέξανδρο.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης πολλές λεπτομέρειες από τα ιστορικά κείμενα που αναφέρονται τόσο στη ζωή όσο κυρίως στην τύχη των λειψάνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος με την οικογένεια του έχουν επαναταφεί μετά το 274 π.Χ., επί βασιλείας Αντίγονου Γονατά, στους βασιλικούς τάφους ΙΙ και ΙΙΙ της Βεργίνας.
Περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός εικόνων, διαγραμμάτων και χαρτών που βοηθούν τον αναγνώστη να παρακολουθήσει την ανάλυση και τα συμπεράσματα του συγγραφέα.


ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ