Στον Φίλιππο Β’ ή στον Μέγα Αλέξανδρο ανήκει ο βασιλικός τάφος της Βεργίνας;

Με μια εμπεριστατωμένη μελέτη πάνω στους βασιλικούς τάφους και τα ευρήματα της Βεργίνας ο συγγραφέας αμφισβητεί τη σχέση τους με τον βασιλιά Φίλιππο Β’.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ